Bayerischer
Jura
Bayerischer
Wald
Oberpfalzer
Wald
Bay. Golf- & Thermenland
Euregio Egrensis
Landkreise
Donau-Regen
Chambtal
Zellertaler-
Skulpturen
Regental
Lamer Winkel-
Arber
Nationalpark
Donau-Wald
Adalbert-Stifter
Dreiländer


::: deutsch :::

Stupeň obtížnosti: 4,0 předplatné


Délka trasy:
108 km

Popis trasy / Povaha povrchu:

Na kole bez hranic – po Zelené střeše Evropy
Cyklotrasa Národního parku probíhá přes státní hranice daleko od masového turismu, jakož i 65% trasy je vedeno odděleně od silničního provozu. Vede přírodními oblastmi Bavorského lesa a Šumavy (německy Böhmerwald). České označení pro tuto oblast „Šumava“ se vztahuje jak na šum lesa tak na šumění vod.
Člověk poznává jednu z nejkrásnějších krajin Německa, stejně jako Česka převážně na klidných, idylických a většinou neasfaltovaných lesních cestách, popřípadě na málo frekventovaných vedlejších cestách. Cyklistické trasy nemají svůj konec na státních hranicích jako mnohde jinde, ale spojují oba státy dohromady. Propojení politické přijde brzy, se vstupem Česka do Evropské Unie.
Průběh trasy se vyznačuje liduprázdnými oblastmi, pralesovitými porosty, krajinami ponechanými v rukou přírody a rozsáhlými pláněmi s lučními i jakýmisi stepními krajinami. To vše dává cyklistovi pocit požitků, odpočinku a nesčetně zážitků.


Když jedete v harmonické nedotčené přírodě s lesy, čistými potoky a horskými jezery, můžete relaxovat na idylicky zřízených odpočívadlech, obdivovat daleké výhledy, krásné paseky. To vše patří k nabídce Cyklotrasy Národního parku, kde jste daleko od hluku dopravy. Čím déle jste na cestě, tím více necháváte každodenní shon a stres v pravém slova smyslu za svými zády.

Cyklotrasa Národního parku nepatří k přecpaným trasám pro kolaře, nýbrž se ocitáte na dlouhých túrách zcela osamoceni a tím získáte nádherný pocit dobrodružství. Tím je trasa ještě přitažlivější pro všechny individualisty. Ostatně pohybujete se v největším souvislém zalesněném území Evropy, které zahrnuje 6.000 km2. Zvláštní ochranu si zaslouží hlavně nejstarší národní park Německa Bavorský les a také Šumava v Čechách.

Nekonečné lesy, čistý vzduch a průzračné potoky se stávají znakem této nezapomenutelné cyklotrasy. Díky těmto jedinečným typickým vlastnostem patří tato trasa k jedné z mála svého druhu jistě v celém Německu.

K těm nezapomenutelným výletům na kole patří vedle půvabů krajiny jistě také zážitky z kultury, umění, zvyků a obyčejů, dějin a zdejší kuchyně.

Heslo potom zní: Vzhůru do cyklistického Eldo-Ráda, kde zábava bez hranic nezná mezí.

Doporučení pro Vás
Kdo chce míti z tohoto putování na kolo opravdovou radost, tak by měl splnit několik důležitých předpokladů. Fyzické a psychické rozpoložení obecně určuje výsledky Vašeho snažení. Následující poznámky by měly zabránit chybným odhadům vůči sobě sama. Cyklotrasa Národního parku je určená pro horská kola a měří 108 km. Podle směru jízdy se musíte připravit na celkové převýšení 1400 metrů, když jedete směrem do Ferdinandova Údolí a 1600 výškových metrů Vás čeká ušlapat ve směru na Haidmühle. Přitom je nutno urazit 65 % celkové trasy na neasfaltovaných cestách. Úseky se stoupáním a klesáním jsou jakýmsi stálým doprovodným jevem od startu až k cíli. Často je třeba zvládnout úseky se stoupáním či klesáním větším než 12%, extrémní skon představuje 22%. Tato drsná fakta vyžadují od cyklisty perfektní tělesnou a mentální připravenost, nad kterou by se měl každý zamyslet, ještě než vyrazí na cestu.Tím se muže vyvarovat možnému fyzickému a psychickému zatížení předem.

Člověk musí být připraven na obou stranách hranice na velké úseky cyklotrasy s náročným terénem v krajině bez lidské civilizace. Profil trasy také předpokládá určitou kvalitu vybavení kola a nejen cyklisty.

Druhořadou otázkou zůstává, zda zvolíte pro absolvování trasy lehké terénní horské kolo, ať již odpružené nebo nikoliv, ale alfou i omegou se jeví Vámi zvolené pláště kola. Měly by být robustní a odolné proti proražení.
Poznámka: následující kumulované údaje v kilometrech jsou brány z cestovního deníku, který je pro oba dva směry jízdy k dispozici ke stažení na konci textů. Jedinou výjimkou pro klasické stanovování těžkého profilu terénu je ve směru do Ferdinandova Údolí úsek trasy od „Tierfreigelände“ národního parku, KM 54,1, k nádraží v Klingenbrunn, KM 72,8. Tato dílčí etapa je charakteristická převážně lehkými úseky sklonu, které se střídají s delšími rovnými etapami. Stoupání se počítají spíše k výjimkám, které se snadno zvládnou. Proto je tento asi 19 km dlouhý úsek trasy vhodný také pro rodinné výlety.

V opačném směru jízdy připadá zmíněný sek od nádraží v Klingenbrunn, KM 32,5, v délce 16 km až do Altschönau, KM 48,5. Tam začíná nástup k „Tierfreigelände“ (výběhy zvěře) národního parku Bavorský les. Kdo by chtěl jet tento popsaný úsek trasy a přitom se nepočítá k výkonným cyklistům, anebo by ho chtěl absolvovat s rodinou, tak ho bezpochyby dokáže zvládnout. Podmínkou není ani horské kolo, ale tento trasy je zvládnutelný i s trekingovým kolem.


Chronologický popis trasy z Haidmühle do Ferdinandova údolí
Cyklotrasa Národního parku začíná v Haidmühle na Trojmezí. První 2 km vede k hraničnímu přechodu, a pak 31 km skrze Národní park Šumava (Česká republika). Až do 17 km vzdálené obce Strážný musí člověk překonat výškový rozdíl zhruba 250m. Nejpozději v této osadě by si každý měl ověřit dostatek zásob, protože až do Finsterau, 19 km daleko, a o 400 m výše je jedinou možností pro doplnění zásob stavení na Knížecích Pláních (1005m n.m.). Velmi působivá lesní cesta začíná krátce před koncem obce Strážný vpravo a následuje 14 km dlouhé 6% stoupání až na Bučinu /Buchwald ve výšce 1160m n.m. Předtím můžeme zastavit u Žďárského jezírka 955m, KM 23,8, které je nádherně položeným odpočívadlem u malého jezera velmi vhodné pro svačinu.


Tip pro Vás: Jelikož oficiální otevírací doba restaurace na Knížecích Pláních (KM 28,6, při směru na Haidmühle KM 80,1) je velmi různá, počítejte s tím, že toto místo nemusí být spolehlivé pro doplnění zásob nebo pro přenocování.

Pro milovníky přírody a cyklisty má tato trasa nádech dobrodružství v naší přetechnizované době, protože jedete zarostlými velmi opuštěným, řídce osídlenými oblastmi. Je to to pravé Eldorádo.Tip pro Vás:
Kdo zvolil směr jízdy na Haidmühle přijíždí ze šumavských plání, které lze nazvat „outbackem“ bez jakékoliv civilizace. Člověk pocítí po příjezdu ze „země nikoho“ opravdový kulturní šok zvláštního druhu, když dosáhne obce Strážný. Houfy nakupujících „turistů“ okolo tržišť Vietnamců, kasin a barů s neonovými reklamami ještě zesilují tuto křiklavou skutečnost plnou protikladů.

Krátce za Bučinou překračujeme opět státní hranici na hraničním přechodu Bučina / Finsterau, odkud již sjíždíme 12 km do údolí s jediným malým stoupáním.

Pramen Vltavy je odsud pouze 3 km vzdálený od státní hranice. My jedeme dále k našemu cíly již pouze na německém území. Pouze pokud si chceme prodloužit jízdu z Ferdinandova údolí do Bavorské Rudy, ještě překročíme dvakrát za sebou státní hranici. Vkročíme do Čech na úsek 5 km a těsně po opuštění Čech jsme za hranicemi v Bavorské Rudě.

Cyklotrasa vede přímo kolem „Freilichtmuzeum“ (skanzen) ve Finsterau. Tam jsou představeny dějiny lidí i kraje velmi ojedinělým způsobem. Je zde také místo, kde můžeme putovat za historií lesa.

Po dlouhém klesání od hraničního přechodu ústí cyklotrasa od odpočívadla Jägerstrasse (1km před Mauthem) na 23 km dlouhý úsek skrz les až do Spiegelau. Zvláště zde zažijete na vlastní kůži pojem „Zelená střecha Evropy“, největší souvisle zalesněné území v Evropě.

Při stálé jízdě po stezce nahoru a dolů s až 20 % stoupáním a klesáním cyklista vyzkouší své jezdecké umění, kondici a především koncentraci.

Lákadlem v oblasti Neuschöneau je Tierfreigelände (výběhy zvěře) v Národním parku. Leží 820m vysoko a je na sedle Vaší jízdy Národním parkem Bavorský les. Ve velkým voliérách a rozsáhlých výbězích tu žije přes 30 druhů zvířat horského lesa v jejich přirozeném prostředí. Mimo jinými tu můžeme pozorovat: vlka, rysa, medvěda, čápa černého, jelena, zubra, divoké prase, vydru, výra, puštíka bělavého a mnohé další. Pro pozorování jsou zde zřízené vyhlídkové plošiny. Hans-Eisenmann-Haus je hlavním informačním střediskem Národního parku Bavorský les. V okolí se nachází areál místních rostlin, hornin a zmíněných druhů zvěře, která láká nejen každého cyklistu, který plánuje několikadenní výlet na kole.
Tip Bayernbike pro všechny fanoušky zvířat, rostlin a přírody vůbec.
Více na www.nationalpark-bayerischer-wald.de

Cesta dále vede mnoha zatáčkami po jednosměrné stezce do údolí. Je to pravý požitek pro bikery. Následuje až na výjimky rovinatý terén s několika malými stoupáními.
Krátce před osadou Spiegelau se jede kolem „Waldspielgelände“ (areál lesních hrátek) s mnoha dětskými hřištěmi. Za obcí se nachází velkolepě zřízené brouzdaliště s lavičkami a také stezka pro meditaci „Seelensteig“ (Cesta duší). Za nádražím v Klingenbrunn jedeme vzhůru asi 70m směrem na Oberfrauenau, kde se nám nabízí pěkný panoramatický výhled, mezi jinými na vrchol Velkého Javoru.

Tip pro Vás:
Pozor při pohybu na lukách a polích: Nacházejí se zde často nízko nad zemí umístěné ohradníky, které nejsou někdy vidět a často jsou pod elektrickým napětím. Mějte oči otevřené.

Dalším krajinný a architektonickým tahákem je umělá vodná nádrž u Frauneau. Je to nejvýše poležená sypaná hráz v Německu. Jakmile přejedeme násep uvidíme krásně umístěné odpočívadlo.

V osadě Buchenau, KM 85,4, stojí po pravé straně zámeček (Poschingerova sklárna Buchenau), kterou navštívil regent bavorského panovníka Luitpold v roce 1904. Ze Spiegelhütte vede cyklotrasa příkře až k parkovišti na Debrníku, 630mnm.
Z tohoto parkoviště můžete volit mezi dvěma variantami při cestě do Bavorské Rudy.

Varianta tzv. východní trasy Cyklotrasa údolím Regen (přímá cesta)
Pokračující Cyklotrasa Národního parku k cíli ve Ferdinandově údolí se překrývá s tzv. východní trasou Cyklotrasy údolím Regen. Z parkoviště Debrník je to ke státní hranici na Ferdinandově Údolí – 730 m, 6 km přes osadu Zwiesler Waldhaus. Těch 120 výškových metrů je již ve srovnání s dosavadními stoupáními ovšem pouze „lidských“ 5% stoupání. Na zbývajících 5,3 km k hraničnímu přechodu do Bavorské Rudy přes českou Železnou Rudu musíme překonat ještě dalších 100 výškových metrů.

Varianta tzv. západní trasy Cyklotrasa údolím Regen ( lehká zajížďka)
Jestliže zvolíte tzv. západní trasu cyklotrasy údolím říčky Regen přes Regenhütte, tak dorazíte po necelých 5 km do Bbavorské Rudy. Držte se vpravo po asfaltové cestě.

Závisí jen na Vás, kterou trasu z těchto variant zvolíte, protože obě jsou, co se týká požitků z krajiny, velmi lákavé.

Tip Bayernbike:
Jestliže byste jeli obě varianty cyklotrasy údolím říčky Regen tak absolvujete jakýsi vyjížďkový okruh, na který můžete na libovolném místě nastoupit i vystoupit. Vřele doporučujeme!

Cestovní deník ke stažení na Regental-Radweg: Kammerdorf – Bayerisch-Eisenstein

Hlavní stoupání ve směru do Ferdinandova údolí
(do hodnot jsou zčásti započítány vedlejší stoupání, převzato z Cestovního deníku/Roadbook)

 • Haidmühle 819 m – Nové Údolí 830 m: 40 vm (výškových metrů)
 • Stožec 775 m – Odpočivadlo na České Žleby 946 m: 171 vm
 • Hliniště 803 m – křižovatka cest 835: 32 vm
 • Strážný 815 m – Bučina (Buchwald) 1156, 17 km: 341 vm
 • Státní hranice 1130 m – rozvodí 1160 m: 30 vm
 • Odpočívadlo Jägerstrasse, dno údolí 758 m – výška sedla 861 m, 3,5 km: 103 vm
 • KM 51,5 768 m – Tierfreigelände národního parku, 820 m: 52 vm
 • KM 57,3 lesní mýtina 700 m – hřiště lesních hrátek 768 m KM 66,6: 68 vm
 • KM 72,8 nádraží Klingenbrunn 742 m – rozvodí 813 m: 71 vm
 • KM 80,0 Oberfrauenau, 715 m – nádrž pitné vody Frauenau 771 m: 56 vm
 • KM 87,3 Buchenau 743 m – rozvodí 784 m: 41 vm
 • Parkoviště Deffernik 630 m – Ferdindovo Údolí 730 m: 120 vm

Hlavní stoupání ve směru na Haidmühle
(do hodnot jsou zčásti započítány vedlejší stoupání, převzato z Cestovního deníku/Roadbook)

 • Parkoviště Deffernik KM 6,1 630 m až k rozvodí KM 16,6 784 m: 154 vm
 • Buchenau 743 m KM 20,2 – nádrž pitné vody KM 22,8 771 m: 30 vm
 • Oberfrauenau KM 26,2 – KM 30,2 až krátce před Klingenbrunn: 109 vm
 • KM 28,9 775 m – KM 30,0 809 m: 35 vm
 • KM 48,5 lesní mýtina, 700 m – Tierfreigelände národního parku 820 m: 120 vm
 • Parkoviště Sagwassersäge 768 m KM 52,9 – KM 55,1 848: 80 vm
 • Odpočívadlo Jägerstrasse, dno údolí 768 m (12 km stoupání) 1160 m: 400 vm
 • Státní hranice 1130 m – Bučina/Buchwald 1160 m: 30 vm
 • Hliniště 803 m; KM 89,1 – odpočívadlo Radvanovice 946 m; KM 93,0: 143 vm
 • Stožec/Tusset 775 m, KM 97,6 – Nové Údolí, 830 m, KM 101,6: 55 vm

Potřebné zásoby vody a potravin (proviant) si obstarejte vždy především před náročnými stoupáními, zejména to platí pro úsek ze Strážnýho do Finsterau, kde jedete 19 km liduprázdnou krajinou bez možnosti nákupu!

Rozdělení trasy:
Teoreticky je sice možné, že „profík“ celou cyklotrasu Národního parku zvládne za jediný den, ale z důvodu shora popsaných atraktivit to nedoporučujeme. Opomněli by jste mnohé z kulturních i sportovních zážitků, které cestu doprovázejí.

Kromě pozitivního vlivu na trénink všechno hovoří proti tomu, abyste nechali krásy regionu bez povšimnutí na úkor rychlosti absolvování trasy.

Jestliže chcete výlet rozdělit do dvou dní, tak doporučujeme k přenocování oblast kolem Finsterau, která leží 37km od Haidmühle nebo Mauth ležící 45 km od Haidmühle. Zde naleznete široký výběr možností k přenocování.
Při opačném směru jízdy rozmyslete sami podle motivace a vlastního rozpoložení, zda chcete míti za sebou na sklonku dne prudké stoupání z Mauthu do Finsterau, nebo jestli si tuto výzvu necháte na následující den.
Naše motto pro vaše rozhodování zní: Co můžeš vyřídit dnes, neodkládej na zítřek.

Jestliže chcete porozumět svérázu a dějinám tohoto kraje, doporučujeme několikadenní plánování cesty. Teprve pak se můžete více věnovat kraji a lidu v regionu národních parků a zůstane Vám mnoho dojmů i po návratu domů.

Profil terénu z Mauthu ke státní hranici (nejtěžší horská etapa)
Odpočívadla v Jägerstrasse (1 km od Mauthu) se nachází na dně údolí v nadmořské výšce 758 m. Odtud se musíme vyšplhat na 12 km vzdálené rozvodí v nadmořské výšce 1160m, což odpovídá hrdým 400 metrům výškového rozdílu. 300 výškových metrů, tj. 3/4 celkového výškového rozdílu musíme urazit na 6 km celé trasy. Z toho plyne velký úhel sklonu a tedy velmi těžký stupeň obtížnosti.

Průběh výškového profilu terénu je srovnatelný s napínavou kriminálkou. S narůstajícím stoupáním rostou také procenta stoupání (je to napínavější). Prvních pět kilometrů je to 1%, pak 2%, pak 3% a dále pak 5% a před Finsterau až 11%.

Pozor! Ve Finsterau si nezapomeňte obstarat zásoby proviantu do 18 km vzdálené obce Strážný. Mezi těmito místy neexistuje žádný obchod s potravinami!

Cyklistická stezka v národním parku strana 1
Na náhorní plošině kolem Bučiny se setkáte s kamennými valy, které protínají louky a pole a jsou spojeny s následujícími skutečnostmi (informační tabule na km 29,6):
Kamenné valy jsou němými svědky boje mezi člověkem a přírodou. Kameny, věčný doprovod rolníků na Šumavě.
Kameny byly navrstveny na sebe a vytvářely zdi, které kdysi ohraničovaly majetek.
Jejich někdejší smysl v dnešní době zmizel, jejich krása však zůstala.

Krátce před Bučinou stojí další informační tabule s následujícím nápisem (km 30,4):
Země je stará asi 4,3 miliardy let. Dnešní člověk existuje asi 10.000 let. Ve srovnání se stářím Země existuje člověk sotva 1 hodinu. Za tuto krátkou dobu jsme my, lidé, natrvalo zničili současný svět a vyhubili již mnohé živočišné druhy.

Národní parky – k čemu
Ze zodpovědnosti k našemu současnému světu chráníme v národních parcích zbytky původní přírody.
V Bučině (Buchwald) můžete ještě dnes navštívit památník z 2. světové války, zničený bývalý hotel, který by měl být však podle českých úřadů ještě v roce 2004 znovu vystavěn. Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie znázorňují tyto válečné škody z období „studené války“, jak moc se změnila světová politická situace, a „železná opona“, doufejme, bude navždy patřit minulosti.

Pavilon a místo odpočinku kousek pod nejvyšším bodem podrobně informuje o národním parku a také o Šumavě.

Smysl a účel národního parku
Národní park Bavorský les byl otevřen v roce 1970 jako první národní park v Německu, čímž Bavorsko poprvé dalo pod ochranu jedinečnou krajinu lesů a středohoří na hranici s Českou republikou. V roce 1997 byl národní park rozšířen a nyní zahrnuje plochu větší než 24.000 hektarů, která je téměř naprosto pokryta rozlehlými lesy. Z převážné většiny je národní park přenechán co nejvíce svému přirozenému vývoji bez zásahu člověka. Jen tak může být dosaženo působení přírodních sil prostředí a nenarušené dynamiky životního soužití.

Cíl: ze zodpovědnosti k našemu současnému světu tak člověk chrání díky zřizování národních parků zbytky původní přírody.

www.npsumava.cz
www.nationalpark-bayerischer-wald.de


www.sumava-info.cz
www.waldwildnis.de


Informace na km 31,2: Nápis:
„Zelená střecha Evropy, rozlehlá chráněná krajinná oblast, 1969 vznik národního parku, 133 m2, usnesením Bavorského zemského sněmu 1991: 690 m2 vznik národního parku usnesením České republiky:
Společné, přeshraniční chráněné území v nejdůležitějších centrálních částech pohraničí. Příklad společné zodpovědnosti za evropské přírodní a kulturní dědictví.
Odpověď na období železné opony.
Nabídka pro člověka, aby se seznámil s přírodními zákonitostmi k vnitřnímu povznesení a uvolnění, šance k porozumění národů.

Národní park Šumava: 85% plochy národního parku je pokryto lesy. Celková plocha spolu s národním parkem Bavorský les činí 820 km2.

Cíle národního parku: Ochrana a obnova přírodních hodnot světa rostlin a zvířat a charakteristického obrazu krajiny. Ochrana a obnova přirozeného vývoje vědeckého výzkumu, přírodovědné vzdělávání a přírodu nezasahující turismus, který nenarušuje životní prostředí.


Tipy na stravování/bezpečnost/funkční oblečení/kontrola cyklistického nářadí a kola

Voda:
Při výletech na kole, především v létě, ztrácí tělo snadno 5-6 litrů vody za den. Je tedy naprosto nezbytné pro každého účastníka mít s sebou nejméně jednu velkou cyklistickou láhev vody. Cola a limonády obsahují cukr a způsobují pouze větší žízeň, jsou tedy nevhodné. Praktické je však naplnit velké dvoulitrové PET lahve vodou či šťávou. Prakticky nerozbitné, velké a lehké, jsou ideální na výlety na kole.

Tipy na stravování pro cyklisty:
Uvědomte si, že vyvážená strava a tělesný trénink jsou spolupůsobícími partnery při udržování a stupňování Vaší výkonnosti.

Dostatečně pít! Při výletech na kole myslete nutně na včasné doplňování tekutin a na ztracené minerální látky (elektrolyty). Nejpůsobivějším izotonickým nápojem je stále ještě řezená jablečná šťáva v poměru 1:1. Nezbytné doplňování draslíku je pokryto ovocnou šťávou, sodík by měl být dodáván v minerální vodě.

Plnohodnotnost udržuje fit. Příjem speciálních výrobků nedokáže nahradit vyváženou a co nejplnohodnotnější stravu.
„Powerfood“ ke svačině. Svačinka jako müsli, oříšky (především kešu oříšky), kousky ovoce nebo suché plody mohou stabilizovat osobní výkonnostní křivku a dodají rychle energii. Neměli by chybět v žádné cyklistické brašně.

Ovoce a zelenina
Samozřejmě bychom měli jíst co nejvíce čerstvého ovoce, abychom udrželi obsah vitamínů v těle na zdravé úrovni. Téměř všude je k dostání čerstvé ovoce v supermarketech nebo na trzích. Zásobit ovocem bychom se měli také na dny, kdy nenavštívíme žádná města či vesnice. Několik dní s sebou můžeme vozit např. jablka a banány. Je však nezbytné, abychom je příliš nerozmačkali. Co se týče zeleniny, je radno, postupovat podobně a jíst jí co nejvíce. Okurky, rajčata a cibule vydrží také i v chladných či horkých dnech několik dní.

Cestovní lékárnička
Na jedné straně by lékárnička měla obsahovat přípravky k ošetření co nejvíce onemocnění, na druhé straně by však měla mít co nejmenší rozměry. Následující malý seznam uvádí ty nejzákladnější přípravky. Podle individuálních potřeb a délky výletu popř. topografických a klimatických poměrů je nutno seznam rozšířit či zúžit.
• obvazový materiál (náplast, mulové obinadlo)
• elastické obinadlo
• mast proti bolestem svalů/vyvrknutí
• dezinfekční prostředky
• antibiotický pudr (na mokvající rány)
• průjem (černé uhlí, Immodium)
• kapky proti oční infekci (Chibro-Uvelin)
• prostředky proti slunci
• minerály a vitamíny
• Aspirin apod., mast proti otlakům a odřeninám, mast obsahující heparin (na naraženiny)
• přípravky proti hmyzu

Léky by měli být uchovávány, pokud je to možné, na co nejchladnějším místě. Některé specializované prodejny nabízejí mini-lékárničky (pomocná sada), které jsou často dobře vybaveny.

Oblečení
Při delších výletech by mělo být samozřejmostí dobré funkční oblečení (prodyšné), aby nebyla snižována tělesná výkonnost.

• cyklistický dres (krátký/dlouhý), cyklistické spodní prádlo, oblečení proti větru, helma, cyklistické rukavice
• bunda proti horku
• boty s tvrdou a pevnou podrážkou, lépe cyklistické boty SPD
• sluneční brýle a čepice s kšiltem
• "civilní oblečení" včetně bot
• pláštěnka a kalhoty do deště, popř. kamaše
• pevně sedící batoh

Nářadí
Dříve než vyrazíte na výlet, je nejlepší vyměnit šrouby na kolech za imbusové šrouby. Vybavení se vztahuje na země s obchody pro cyklisty ve středně velkých městech, kde lze dokoupit standardní materiál.

Pokud trasa vede do odlehlých míst, je nutné mít s sebou nejméně jednu náhradní duši a příslušnou hustilku. Konec konců, píchnutí je stále ještě příčinou poruchy č. 1.

Montážní páka na pneumatiky (nejlépe z plastu) a centrovací klíč na paprsky kol nezaberou mnoho místa a výrazně usnadní opravu.
5 mm imbusový šroubovák povolí téměř všechny důležité šrouby na kole.
• 1 kompletní sada řadících a brzdových lanek (delší lanka lze zkrátit!)
• duše a souprava na lepení, montážní páka na pneumatiky
• popř. 1 sládací plášť pneumatiky
• adaptér k huštění na čerpací stanici
• sada imbusových klíčů
• malý francouzský klíč nebo kombinované kleště (kombinované kleště jsou univerzálnější ale mnohem těžší)
• náhradní žárovičky (halogenové žárovičky nechte zabalené, nedotýkejte se jich)
• květinový drát, izolační páska, kabelová spojka
• hadřík
• skládací kapesní nůž (šroubovák, ostří, otvírák na lahve)
• popř. příslušný stahovák kliky a ozubených věnců
• popř. příslušný konusový klíč, nýtovač řetězu, držák niplí a náhradní paprsky
• náhradní šrouby/matky

Kontrola kola
Před začátkem výletu by mělo být kolo pečlivě překontrolováno. To zabrání tomu, aby již po několika kilometrech vedla první porucha k nedobrovolnému pobytu.

Pneumatiky: dostatečný profil; hluboké zářezy/trhliny v gumě; střepy; tlak vzduchu
Kola: vycentrované otáčení bez obvodového házení předního a zadního kola; stav der bok ráfku, napnutí paprsků
Brzdy: opotřebované brzdové obložení čelistí; montáž brzdového obložení, stav brzdového lanka a obalu
Světlo: funkce předních a zadních světel; upevnění a chod dynama; reflektor na pedálech, přední a zadní reflektor, reflektor na paprscích nebo reflektující ráfek kola
Pohon: řetěz naolejovaný a čistý; páčka přehazovačky fungující a správně nastavená; přední velká řetězová kola a ozubená kola čistá
Ostatní práce a montáže: Všemi částmi kola pořádně zatřepejte a zaviklejte, abyste zjistily případné uvolněné šrouby.(Von Haidmühle nach Ferdinandsthal/Debrnik)

(Von Ferdinandsthal/Debrnik nach Haidmühle)
Bayerischer Jura
Bayerischer Wald
Oberpfälzer Wald
Bayerisches
Golf- & Thermenland
Regensburg
Fichtelgebirge
Steigerwald
Gunzenhausen (Fränkisches Seenland)
Ferienregion
Waginger See