Bayerischer
Jura
Bayerischer
Wald
Oberpfalzer
Wald
Bay. Golf- & Thermenland
Euregio Egrensis
Landkreise
Donau-Regen
Chambtal
Zellertaler-
Skulpturen
Regental
Lamer Winkel-
Arber
Nationalpark
Donau-Wald
Adalbert-Stifter
Dreiländer


::: deutsch :::

 

Délka trasy: 525 km
Doporučuje se jet proti směru hodinových ručiček.

Stupeň obtížnosti: 2,0

EUREGIO EGRENSIS

EUREGIO EGRENSIS je přeshraniční organizace, která byla založena v roce 1993 se třemi samostatnými pracovními sdruženími Bavorsko, Vogtlandsko/Západní Krušnohoří a Čechy. Slovo EUREGIO je zkratka výrazu „evropský region“. Pojmenování EGRENSIS je latinského původu a je odvozeno z historického označení území v okolí Chebu (německy Eger).
EUREGIO EGRENSIS má za úkol přispívat k porozumění a toleranci v duchu dobrého sousedství a přátelství a podporovat spolupráci formou konkrétních projektů. Území EUREGIA EGRENSIS se dnes rozprostírá na ploše ca. 17 000 km2 a má téměř dva miliony obyvatel.

Další informace o EUREGIU EGRENSIS obdržíte u:
EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Čechy
Na vlečce 177
362 32 Otovice – Karlovy Vary
Tel.:353 504 402, Fax: 353 504 433
euregrensis@iol.cz
www.euregio-egrensis.org

EUREGIO EGRENSIS Pracovní sdružení Bavorsko
Fikentscherstr. 24
D-95615 Marktredwitz
Tel. 0049/9231/6692-0
Fax: 0049/9231/6692-29
www.euregio-egrensis.de

Charakteristika trasy

Pohraniční cyklistická trasa:
„Překonané hranice v srdci Evropy“ - tak by bylo možné označit tuto EUREGIO EGRENSIS - dálkovou cyklistickou trasu Bavorsko-Čechy. Tato nová etapa je návazným projektem na dálkovou cyklistickou trasu z roku 2000 EUREGIA EGRENSIS Bavorsko-Durynsko-Sasko-Čechy, která se tak se svými 580-ti kilometry nachází v severní části EUREGIA EGRENSIS. Tato vyznačená trasa, která vznikla ve spolupráci s ADFC Landesverband Bayern (zemské sdružení Bavorsko) a s jednotlivými okresy, vede přes nejdůležitější místa Horní Falce a sousedního Tachovska a prochází tak oblastí, která je ovlivněna hranicemi. Od dob stěhování národů to bylo místo osídlení slovanskými a germánskými kmeny, které zde společně vytvářeli spletitou síť jejich historie.

Vstup do Evropy po letech rozdělení
Rozhodující úlohu hrála bavorsko-česká hranice v nedávné minulosti: Po 2. světové válce se stala součástí železné opony, která dělila svět do dvou politických systémů. Po pádu komunismu a otevření hranic stojí tato oblast na prahu nové éry: Rozšíření Evropské unie o sousední středo- a východoevropské země přineslo šanci na vytvoření Evropy bez hranic. Horní Falcko a Čechy se nacházejí v srdci Evropy. Vzhledem ke své historii překonaných hranic mohou tyto regiony důležitou měrou přispět k regionální jedinečnosti a rozmanitosti ve sjednocené Evropě.

Popis tras
Ve své jihozápadní části mezi Smrčinami a bavorsko-českou hranicí na hraničním přechodu Tillyschanz u Eslarnu vede trasa podél koryt řek, vede tedy údolími a lehce zvlněnou pahorkatinou. V oblasti řek Fichtelnaab und Waldnaab mění několikrát stranu údolí, což je nevyhnutelně spojeno se stoupáním. Musíme také počítat s delšími - ale spíše mírnějšími - stoupáními, než vyjedeme do Smrčin a do Hornofalckého lesa. V Čechách vede trasa kopcovitou krajinou severní části Českého lesa. I když tato trasa není nadměrně fyzicky náročná, pro pohodlnější cyklistiku doporučujeme dostatečné převody, které jsou vhodné pro hornatou krajinu.

Kvalita cest
Trasa vede převážně po silnicích s malým provozem, cestách nebo cyklistických stezkách, přičemž zemědělské a lesní cesty, které jsou také součástí této trasy, nejsou asfaltované. Trasa se tedy nehodí pro závodní kola. Optimální jsou trekingová kola nebo cestovní kola se širšími pneumatikami, která umožňují bezpečnou jízdu i po cestách, které nemají asfaltový povrch.

Rozdělení trasy
Udaný výchozí bod EUREGIA EGRENSIS - dálkové cyklistické trasy Bavorsko-Čechy, který také zároveň navazuje na stávající severní trasu, je obec Bischofsgrün.
Trasa se dá projet v obou směrech a je také v obou směrech vyznačena. Celá trasa je rozčleněna do sedmi větších úseků o délkách mezi 53 a 90 km.Tyto části mají délku sportovní denní etapy a lze je samozřejmě rozdělit do více kratších úseků.

Bischofsgrün - Weiden (75,9 km)
Tato trasa začíná ve Smrčinách, které tvoří evropské rozvodí: Na západ se sbíhá voda v Bílém Mohanu, na sever ve Franské Sále, na východ v Ohři a na jih v řece Fichtelnaab. Výchozím bodem je obec Bischofsgrün, uzel různých cyklostezek. Odtud se jede okolo hory Ochsenkopf do obce Fichtelberg, v jejíž blízkosti pramení řeka Fichtelnaab. Na Fichtelnaabské cyklostezce vede cyklostezka ze Smrčin přes Steinwald (Kamený les) do obce Windischeschenbach. Přitom se jede kolem kontinentálního hlubinného vrtu, který je geofyzikální výzkumnou pamětihodností s nejhlubším vrtem na zemi. Dále vede stezka na západ od Hornofalckého lesa po Waldnaabské cyklostezce směrem do města Weiden, které je důležitým centrem severní Horní Falce a má pozoruhodné historické centrum.

Weiden - Amberg (79,8 km)
Jižně od Weidenu opouští trasa řeku Waldnaab a stáčí se podél řeky Haidenaab na západ. V obci Weiherhammer opouští Haidenaabskou cyklostezku a vede podél tratě Nürnberg-Weiden do obce Freihung, kde vede až k řece Vils. V údolí řeky Vils, po Vilstalské cyklostezce, se jede přes Vilseck do Hahnbachu. Trasa se pak odklání na západ do města Sulzbach-Rosenberg, které má starobylé historické centrum a kde si návštěvníci můžou prohlédnout zámek sulzbašských hrabat. Odtud se jede po cyklostezce „pěti řek“ do Ambergu, bývalého hlavního města Horní Falce. Okres Amberg-Sulzbach patří k Bavorskému Jurovi, východnímu výběžku „Fränkischen Alb“.Pfalzgrafenstadt Amberg

Amberg - Schwandorf (89,3 km)
Trasa opouští historické centrum Ambergu přes bývalý areál zemské krajinné výsravy a vede po „Schweppermannově cyklostezce“ do obce Kastl, kde se nachází klášterní hrad. Skrz idylické údolí řeky Lauterach vede stezka přes obec Hohenburg, kde se nachází zřícenina hradu, do obce Schmidmühlen. Tady ústí řeka Lauterach do řeky Vils. Po cyklostezce „pěti řek“ se jede dále až do města Kallmünz, malebného místa se zříceninou na soutoku řek Vils a Naab. Tímto jsme dosáhli nejjižnějšího bodu trasy. Směrem nahoru po toku řeky Naab vede trasa severovýchodně do města Burglengenfeld a dále pak četnými rybníčky a malými jezírky posetou krajinou do Schwandorfu.

Schwandorf - Schönsee (56 km)
Také krajina severovýchodně od Schwandorfu je plná jezírek a rybníčků. Cyklostezka „Naabtal“ se dotýká obce Schwarzenfeld, kde se stáčí na východ do Hornofalckého lesa. Od obce Zangenstein se jede po bývalé železnici, která je přestavěna na cyklostezku, do města Oberviechtach. Než bude přestavba této bývalé železnice dokončena, lze využít státní silnici v těch úsecích, které ještě nejsou dostavěny. Dokončena je přestavba trasy již od obce Pertolzhofen směrem na jih. Od Pertolzhofenu se jede tedy již po stezce bez aut přes obec Schneeberg a přes údolí řeky Ascha do města Schönsee.

Schönsee - Mariánské Lázne (Marienbad) (78,8 km)
Z města Schönsee se jede na sever a krátce před obcí Eslarn se trasa stáčí k bavorsko-české hranici. Hranice se přejede na hraničním přechodu Tillyschanz a pokračuje se rozlehlým lesem. Pahorkatinou se potom dostaneme k okresnímu městu Tachov. Odtud se je možné udělat zkratku přímo do Žd’áru a dosáhnout tak kratší cestou hraničního přechodu „Griesbach“. Vyplatí se však zůstat na hlavní trase, jet přes Planou a navštívit známé lázeňské město Mariánské Lázně v Slavkovském lese.

Mariánské Lázne (Marienbad) - Waldsassen (75,2 km)
Na české cyklostezce č. 361 a č. 36 se jede jihozápadním směrem zpět k hranici. Od tohoto místa se kryjí trasy EUREGIO EGRENSIS-dálková cyklostezka Bavorsko-Čechy a EUREGIO EGRENSIS - dálková cyklostezka Bavorsko-Durynsko-Sasko-Čechy. Tyto trasy zde společně vytvářejí osmičku, jejímž společným středem je etapa mezi Mariánskými Lázněmi a Fichtelbergem. U Žd’áru se spojuje hlavní trasa s desetikilometrovou zkratkou od Tachova a vede lesy na hraniční přechod pro pěší a pro cyklisty „Griesbach“. Trasa pak probíhá více méně paralelně s hranicí přes pahorky sverního Hornofalckého lesa do obce Neualbenreuth se známými lázněmi „Sybillenbad“ a dále do města Waldsassen v oblasti „Stiftlandska“.

Waldsassen - Fichtelberg (54,5 km)
Přes města Arzberg a Marktredwitz se jede dále do Smrčin. Lázeňské město Bad Alexandersbad je po Mariánských Lázních a po lázních Sybillenbad u Neualbenreuth dalším lázeňským místem v tomto regionu, který se může pochlubit studenými a teplými minerálními prameny. Dominantu tohoto úseku tvoří skalní formace „Luisenburg“ se svým skalním labyrintem. Jako část masivu Kösseine už patří ke Smrčinám. Přes obec Nagel se jede dále do obce Fichtelberg a zpátky do obce Bischofsgrün.


Pamětihodnosti (výběr)

 • KTB Windischeschenbach: Geocentrum kontinentálního hlubinného vrtu informuje o výsledcích nejhlubšího vrtu z let 1990-94 (celková hloubka 9.101 m).
 • Městské muzeum, Sbírka Maxe-Regera a Tachovské muzeum: V „Altes Schulhaus“ ve Weidenu jsou k vidění různá kulturní zařízení.
 • Městské muzeum Sulzbach-Rosenberg: Tady jsou vystaveny předměty starých řemesel, tiskařské výrobky a historie těžby železné rudy a okru.
 • Kurfürstenbad Amberg: zastřešené koupaliště s obřími skluzavkami, kanálem s divokou vodou, Niagarské vodopády, Hot-Whirl-Pools, akvarijní jeskyně a tůně s teplou vodou
 • Historické skalní sklepy v městě Schwandorf: Tyto pivní sklepy jsou formou organizovaných prohlídek z části přístupné veřejnosti.
 • Tachov: Město Tachov na „Zlaté cestě“ leží v jedné z nejstarších osídlených oblastí v západních Čechách.
 • Mariánské Lázně: K vidění je v těchto lázních „Zpívající fontána“ a také lázeňská neoklasicistická architektura.
 • Neualbenreuth: Lázně Sybillenbad s lázeňským chrámem, parkem a terapeutickou stezkou nabízejí po dlouhé cestě uvolnění a odpočinek.
 • Klášterní knihovna ve Waldsassenu: Klášterní knihovna představuje kulturněhistoricky nejvýznamnější část klášterní budovy ve Waldsassenu
 • Skalní útvar Luisenburg: Skalní labyrint byl v roce 2003 vyznamenán jako jedna ze sta nejhezčích geologických formací Bavorska.

Praktické tipy

 • Označení cyklostezky
  Kompletní cyklostezka je vyznačena v obou směrech. Na bavorské straně je na ukazatelích logo EUREGIA EGRENSIS, na české straně je trasa očíslována a jednotně označena. Umístění loga EUREGIA EGRENSIS na státních normovaných značkách nebylo možné. Pro okolí Mariánských Lázní se jako doplnění doporučuje turistická a cyklistická mapa „Mariánské Lázně a okolí“, která vyšla v nakladatelství Kompass, 1:50 000, č. 2018; ISBN 3-85491-958-1.
 • Příjezd vlakem
  v Bavorsku je cyklostezka křížena následujícími železničními tratěmi Norimberk-Marktredwitz-Praha, Řezno-Marktredwitz-Hof, Norimberg-Schwandorf a Norimberk-Weiden. Nejvýhodnější železniční uzly v případě příjezdu vlakem za účelem cyklistiky jsou Marktredwitz, Schwandorf a Weiden. Informace k bavorské železniční síti: www.bayern-takt.de, k české železniční síti:
  www.vlak.cz
 • EgroNet
  V EgroNetu jsou propojeny veřejné dopravní prostředky na území EUREGIA EGRENSIS v jednom přeshraničním jízdním řádu. V tomto systému existuje tzv. EgroNet-Ticket -jako denní jízdenka pro jednotlivé osoby nebo pro rodiny. Možnost vzít si kolo do vlaku je omezena. Další informace: www.egronet.de
 • Kolo ve vlaku a v autobuse
  Vlaky, v nichž je možná přeprava kol, jsou označeny symbolem jízdního kola . Nejčastěji se jedná o vlaky místní dopravy. Vůz pro přepravu kol je též zvenku označen symbolem kola. Pro přepravu kol je nutné zakoupit zvláštní jízdenku. Na trase Řezno-Hof je mezi městy Maxhütte-Haidhof a Hof přeprava kol bezplatná (informace z roku 2003), náklady nesou příslušné okresy. Informační telefonní nonstop-linka Německé železniční společnosti: 01805/151415

  Podstatně hustější je v severovýchodním Bavorsku autobusová síť. V autobusech společnosti „Regionalbus Ostbayern GmbH – RBO“ neexistuje možnost přepravy kol. Ale kromě dopravní špičky je v autobusech místa dost a po domluvě je přeprava kol možná. O přepravě rozhoduje řidič autobusu. Tato skutečnost může být užitečná zejména v případě poruch nebo jiných potíží během jízdy po cyklostezce.
 • Schönes-Wochenende-Ticket
  Tento oblíbený druh jízdenky platí v Čechách (např. Mariánské Lázně, Planá, Tachov) omezeně. Další informace: www.bahn.de
 • Stravování
  Místa, kde se nachází pohostinství, jsou v Cyklistickém průvodci vyznačena. Protože ale nejsou vždy otevřena, doporučujeme mít sebou vždy něco malého k jídlu a k pití.
 • Pomoc při poruchách
  Abyste předešli poruchám, prohlédněte před začátkem cesty svoje kolo nebo ho dejte přezkoušet. Ve vašem cestovním zavazadle by neměl chybět materiál na opravu pneumatik, pumpička a náhradní díly. Také ostatní nářadí na opravu kola jako jsou klíče nebo šroubováky jsou nepostradatelné. Nákup náhradních dílů a místa s opravnami kol jsou označena v Cyklistickém průvodci.
 • Důležité potřeby
  Do zavazadla patří v každém případě náplasti, obvazy a osobní léky. Důležité je také nepromokavé oblečení a ochrana před sluncem (pokrývka hlavy, sluneční brýle, krém proti slunci). Na jaře nebo na podzim při chladnějším počasí se doporučuje mít také čelenku nebo čepici.
 • Vjezd a výjezd
  Čeští turisté nepotřebují jako občané Evropské unie žádné vízum. Pokud v Německu nepracují, mohou se zde po dobu až tří měsíců zdržovat bez přihlášení. V případě delších pobytů potřebují povolení k pobytu – EG, o které je třeba zažádat u místních cizineckých úřadů.
  Pro děti mladší 15-ti let je potřebný vlastní cestovní pas nebo zápis v cestovním pase jejich rodičů. Informujte se prosím včas před cestou o aktuálně platných předpisech pro vjezd do Německa. (např. www.zoll.de, www.deutsche-botschaft.cz).
 • Zdravotní pojištění
  Dne 1.9.2002 vstoupila do platnosti sociální dohoda mezi Německem a Českou republikou. Od té doby existuje zabezpečení vzájemného zdravotního pojištění pro německé a české turisty, kteří se přechodně zdržují v sousedním státě. U Vaší zdravotní pojišťovny obdržíte předtisk – potvrzení o pojištění, které si vezměte s sebou do zahraničí. Další informace obdržíte u Vaší zdravotní pojišťovny. Nezapomeňte na důležité léky osobní potřeby. Lékárny mají mimo běžných otevíracích dob i pohotovostní služby.
 • Dopravní předpisy
  Dopravní předpisy a dopravní značky v Německu jsou podobné jako v ostatních evropských zemích. Pro cyklisty platí následující předpisy: Když existuje označená cyklistická stezka, musí být také použita. Cesty, které smějí používat jen cyklisté nebo chodci, jsou označeny kulatou modrou cedulí s bílým symbolem. I na cyklistických stezkách platí zákaz jízdy vpravo. Pokud neexistují žádné stezky pro cyklisty, musí cyklisté používat silnici – ne chodník. Děti do věku osmi let musí jezdit jen po chodníku. Děti do deseti let mohou volit mezi chodníkem a silnicí.
  Kdo se napil alkoholu, nesmí jet na kole. Cyklistická přilba není stanovena zákonem. V případě dopravní nehody, při které došlo k poranění osob a k větším věcným škodám, je nutné zavolat policii (po celé zemi číslo 100) a lékaře.


Hranice (hraniční přechody)

Pozor - při přechodu přes hranice je třeba mít u sebe občanský průkaz! Ne všechny hraniční přechody jsou nepřetržitě otevřené!

 • Eslarn-Železná/Eisendorf (nepřetržitě), přechod pro pěší a cyklisty
 • Griesbach - Žďár/Brand (1.4.-30.9. 6-22 hod, 1.10.-31.3. 8-18 hod.) přechod pro pěší a cyklisty


Cykloturistický průvodce
Průvodce k Dálkové cyklostezce Bavorsko-Čechy v němčině je k dostání v Německu za 6,50 EUR (ISBN 3-936990-07-7) ve všech knihkupectvích, v prodejnách map, v turistických centrech podél trasy a u nakladatelství Galli www.galli-verlag.de

Průvodce obsahuje přesný popis trasy, detailní mapy v měřítku 1:75.000 a všechny pro cyklisty potřebné informace k okolí podél cest. Je to ideální průvodce v praktickém kapesním formátu.

Pro detailnější plánování jsou Vám k dispozici následující turistická centra

 • Tourist Information Fichtelgebirge
  Gablonzer Str. 11, 95686 Fichtelberg,
  Tel. (09272) 96903-0, Fax (09272) 96903-66
  www.fichtelgebirge.de
 • Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald - Landkreis Tirschenreuth
  Mähringer Str. 7, 95643 Tirschenreuth
  Tel. (09631) 88223, Fax (09631) 88305
  www.tirschenreuth.de und www.oberpfaelzerwald.de
 • Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald - Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab
  Stadtplatz 34, 92660 Neustadt a. d. Waldnaab
  Tel. (09602) 79105 und 79106, Fax (09602) 79810
  www.neustadt.de und www.oberpfaelzerwald.de
 • Tourist-Information Weiden
  Dr.-Pfleger-Str. 17, 92637 Weiden i.d. OPf.
  Tel.(0961) 4808250, Fax (0961) 4808251
  www.weiden-oberpfalz.de
 • Tourist-Information Landkreis Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg
  Zeughausstr. 1a, 92224 Amberg
  Tel. (09621) 39-135, Fax (09621) 37605333
  www.amberg-sulzbach.de/tourismus
  und Tel. (09621) 10239, Fax (09621)10863
  www.amberg.de
 • Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald - Landkreis Schwandorf
  Obertor 14, 92507 Nabburg
  Tel. (09433) 203810, Fax (09433) 203820
  www.touristik-opf-wald.de und www.oberpfaelzerwald.de
 • Tschechische Zentrale für Tourismus - Vertretungen in Deutschland Berlin:
  Karl-Liebknecht-Str. 34, 10178 Berlin
  Tel/Fax: (030) 2044770
 • München:
  Karlsplatz 3, 80335 München
  Tel (089) 54885913-14, Fax (089) 54885915
  www.czech-tourist.de
 • Tourismusverband Ostbayern e.V.
  Luitpoldstr. 20, 93047 Regensburg
  Tel. (0941) 58539-0, Fax (0941) 58539-39
  www.tourismus-ostbayern.de

Rozpracování a popis tras s výškovými rozdíly zhotovil Všeobecný německý cyklistický klub (ADFC) zemský spolek Bavorsko. Obrazový materiál poskytly okresní správy, města, obce, EUREGIO EGRENSIS a ADFC.

Tento projekt je podporován z prostředků Evropské unie INTERREG III A.

Bayerischer Jura
Bayerischer Wald
Oberpfälzer Wald
Bayerisches
Golf- & Thermenland
Regensburg
Fichtelgebirge
Steigerwald
Gunzenhausen (Fränkisches Seenland)
Ferienregion
Waginger See